Contacteer ons voor meer informatie

Klik hier

OVER BOUWRECHT ADVOCATEN

Als ondernemer of particulier die wil, gaat, laat verbouwen of op een andere manier betrokken is bij een bouwproces, krijgt met vele zaken te maken binnen het bouwrecht.

Bouwplannen moeten ontwikkeld worden, architect(en) en ingenieurs moeten worden ingeschakeld, omgevingsvergunningen moeten aangevraagd worden. Er moet met een of meerdere (onder)aannemers gecontracteerd worden, enz.

In de praktijk loopt het meestal anders namelijk er is geen zekerheid dat alles goed verloopt en op tijd afgeleverd wordt. Het bouwproces brengt heel wat onduidelijkheden mee: bvb. welke vergunningen moeten aangevraagd worden, hebben de contractanten gepresteerd wat er werd gevraagd, enz.

Wat is de toegevoegde waarde van Bouwrecht Advocaten BVBA? Bouwrecht Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het bouwrecht en de vele aspecten van het bouwproces zijn voor ons niet onbekend.

Bouwrecht Advocaten denkt graag met u mee en staat u met raad en daad bij in het gehele bouwproces. Wij behartigen onder meer de juridische belangen van (particuliere) opdrachtgevers, (onder)aannemers, architecten en bouwpromotoren. Ook discussies i.v.m. koop – verkoop en discussies i.v.m. de Wet Breyne (koop op plan) zijn ons niet onbekend.

Bouwrecht Advocaten helpt u mee bij het opstellen en/of controleren van heldere koop – verkoopovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten en andere in de bouw voorkomende overeenkomsten. We streven met het kantoor naar een duurzame, professionele vertrouwensband met onze cliënten. Bouwrecht Advocaten investeert veel tijd in het luisteren naar het verhaal en de juridische zorgen van haar cliënten om de juridische belangen correct te kunnen kaderen en behandelen. Ook geven wij u juridisch advies op maat en trachten om zoveel mogelijk geschillen te voorkomen dan wel deze in der minne op te lossen.

Bouwrecht Advocaten kan u een full – service adviesverlening verlenen in het ruime administratief en verbintenissenrecht.

Bijzondere expertise is beschikbaar in:

 • Aannemingsrecht
 • Bouwrecht, resp. contractenrecht.
 • Erfdienstbaarheden
 • Huurrecht
 • Lokale belastingen en fiscaliteit.
 • Milieurecht
 • Omgevingsvergunningen
  • Ruimtelijke ordening en stedenbouw:
  • Ruimtelijke planning
  • Vergunningen
  • Onroerend erfgoed
  • Handhaving.
 • Overheidsaansprakelijkheid.